Välkommen till Teufelwalds Kennel

Vi har avel på Schäfer
och
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Tollare)

Är Du intresserad och vill ha mer information om Schäfer
eller Tollare, kan Du kontakta mig, via telefon eller E-post


Klaus Ostheller
Timbo 112

451 91 UDDEVALLA

Tel: 0522-850 47  eller  Mobil: 0703-98 50 47